Om Bjärges Träförädling AB

Den egna tillverkningen har minskat i omfattning och sedan mitten på 1980-talet inleddes ett nära samarbete med andra trapp och ledstångstillverkare.  Tillsammans med den egna erfarenheten har vi med detta samarbete skapat oss marknadens absolut högsta kompetens och moderna tillverkningsprocess i form av maskin och datateknik som finns i landet vad gäller trapp och ledstångstillverkning.

Med dessa samarbeten är inget jobb för litet och inget jobb för stort, samt att vi kan utlova en garanterad leveranstid.

Vårt arbetsområde är huvudsakligen över hela Gotland men även Stockholmsområdet ingår i arbetsområdet.

Kontakta oss